Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

nàng Cách Cách dưới đây vẫn có điểm chung: sắc đẹp làm mê đắm lòng người.

(2Sao) - Dù nhu mì, hiền dịu, hay tinh nghịch, lém lỉnh thì nhữngThập Tam Cách Cách (Lý Tiểu Lộ) trong phim
Thập Tam Cách Cách


Thất Cách Cách (Tả Tiểu Thanh) trong phim
 Cung đình họa sư Lãng Thế Ninh

Đa La Cách Cách (Trương Đình ) trong phim Hoan Hỷ Du Long

Lục Cách Cách (Lưu Tuyền) trong phim Tráng Sĩ Xuất Quân


Ngọc Cách Cách (Phan Nghinh Tử) trong phim
Nhất Đại Hoàng Hậu Đại Ngọc Nhi


Hoàn Châu Cách Cách (Triệu Vy) trong Hoàn Châu
 Cách Cách (phần 1 và 2)


Thọ An Cách Cách (Ân Đào) trong phim Thương Khung
 Chi Mão
Minh Châu Cách Cách (Lâm Tâm Như) trong Hoàn Châu
 Cách Cách (Phần 1 và 2)


Thanh Cách Nhi Cách Cách (Hồ Tịnh) trong Khang Triều Bí Sử
Tịnh Cách Cách (Vương Diễm) trong Hoàn Châu
 Cách Cách (phần 1 và 2)


Ngọc Minh Cách Cách (Lý Tiểu Nhiễm) trong phim
Hoàng Cung Bảo Bối
Vân Hương Cách Cách (Hoắc Tư Yến) trong phim
 Cách Cách Cuối Cùng

Xuân Phương
(TH)

Bài viết liên quan0 nhận xét:

Đăng nhận xét