Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Bi a nghệ thuật

Nhiệm vụ của bạn là đưa các bi vào lỗ.
Cách chơi:
Sử dụng chuột  để chọn hướng bắn.
Nhấn và giữ chuột trái  để chọn lực bắn, nhả chuột ra để bắn bóng.

Bài viết liên quan0 nhận xét:

Đăng nhận xét