Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Điều khiển giao thông


Nhiệm vụ của bạn là đảm bảo giao thông thông suốt trong thành phố.

Cách chơi:
Sử chuột chuột  nhấn vào các phương tiện giao thông mà bạn muốn điều khiển.


Bài viết liên quan0 nhận xét:

Đăng nhận xét